โรงเรียนบ้านทัพพระยา แจกใบความรู้และใบงาน

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายสามารถ จันหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพพระยา ร่วมติดตามการแจกสื่อ ใบงาน และร่วมให้กำลังใจนักเรียนและผู้ปกครอง โดยกลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนบ้านทัพพระยา ได้นัดแนะให้นักเรียน และผู้ปกครองมารับเอกสาร สื่อใบงาน ตามช่วงเวลา ที่โรงเรียนกำหนด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองในการเว้นระยะห่างทางสังคมเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 โดยผู้บริหารได้กำชับถึงความปลอดภัยนอกนักเรียนและผู้ปกครอง การแจกจ่ายเอกสารสื่อใบงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านซ่อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการถุงนมกู้โลกผ่านระบบออนไลน์
Next post โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน๒(วัดปลักเขว้า) ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณโรงเรียน