โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน จัดกิจกรรมฮูล่าฮูปต่อต้านยาเสพติด โครงการโรงเรียนสีขาว

วันที่ 25 มิ.ย.2564 โรงเรียนบ้านทุ่งประทุนได้จัดกิจกรรมฮูล่าฮูปต่อต้านยาเสพติด โดยมีท่าน ผอ.สุจิตรา มีจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมฮูล่าฮูป เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งประทุน

You may also like...

ใส่ความเห็น