โรงเรียนบ้านสระลุมพุก จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

📢จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์📅 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก โดย ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมพิธิไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในวันไหว้ครู เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดเวลา ซึ่งรูปแบบการทำกิจกรรมที่ชัดเจนในปัจจุบัน โดยจัดภายในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19 ณ โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

ภาพกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

You may also like...

ใส่ความเห็น