โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. โดยนายธนิต โพธิ์เจริญ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข และคณะครูโรงเรียนวัดสระลงเรือ ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข

นายธนิต โพธิ์เจริญ ได้แบ่งปันต้นลีลาวดี จากโรงเรียนวัดสระลงเรือมาปลูกให้กับโรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข

You may also like...

ใส่ความเห็น