โรงเรียนบ้านห้วยยางปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน​ 2564​ โรงเรียนบ้านห้วยยางปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564​ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน โดยคณะผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง​ คณะครู และนักเรียน ช่วยกันตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ทำความสะอาดรอบๆบริเวณโรงเรียน ตามนโยบายสร้างสรรค์ความร่วมมือ ซึ่งเป็น Best Pactice ของโรงเรียนบ้านห้วยยาง

You may also like...

ใส่ความเห็น