โรงเรียนประชาวิทยาคาร เปิดเรียน แบบ On-site ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

โรงเรียนประชาวิทยาคารเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 /2564ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ระบาดอย่างรวดเร็วในขณะนี้ ทางโรงเรียนมีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจึงจัดให้มีมาตรการในการจัดการเรียนการสอนดังนี้

1. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน

2. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

3. จัดโต๊ะในห้องเรียนแบบเว้นระยะในชั้นเรียน

4. จัดจุดรับประทานอาหารให้เว้นระยะห่างกัน

5. งดจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการสัมผัสซึ่งกันและกัน

6. หากผู้ปกครองท่านใดมีความกังลในความปลอดภัยในการแพร่ระบาดและไม่พร้อมให้บุตรหลานของท่านมาเรียนสามารถติดต่อครูประจำชั้นเพื่อรับใบงานไปทำที่บ้าน โดยทางโรงเรียนจะนับเวลาเรียนให้ตามปกติ

You may also like...

ใส่ความเห็น