เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ศน.ชนากานต์ วิหค ได้มานิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร COVID-19

ใส่ความเห็น