โรงเรียนวัดนาพระยา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน โรงเรียนวัดนาพระยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร COVID-19 พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการของโรงเรียน

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ศน.ชนากานต์ วิหค ได้มานิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร COVID-19

You may also like...

ใส่ความเห็น