โรงเรียนวัดบ้านน้อย เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
30
- มิถุนายน
2021
Posted By : การเกด ขวัญอ่อน
โรงเรียนวัดบ้านน้อย เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. ชาวบ้านบ้านน้อยและเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกันตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและฉีดพ่นยากันยุง เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2564

ใส่ความเห็น