โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง ได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เข้ามาประเมินโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง โดยนายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินทุกท่าน ณ ห้องประชุมราชาวดี

You may also like...

ใส่ความเห็น