โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง ได้รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เข้ามาประเมินโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง โดยนายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินทุกท่าน ณ ห้องประชุมราชาวดี

ใส่ความเห็น

Previous post ครบรอบ​ ๑๐๐​ ปี​ โรงเรียน​วัด​ท่าเรือมา​ร่วม​เป็นหนึ่ง​ใน​ประวัติ​ศาสต​ร์​ของ​โรงเรียน​วัด​ท่าเรือ​ ด้วย​การ​ร่วมใส่​เสื้อ​ที่ระลึก​ ๑๐๐​ ปี​ เข้า​ร่วมงาน​ ๑๐๐​ ปี​ โรงเรียน​วัด​ท่าเรือ​
Next post โรงเรียนบ้านหนองกรดทำการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และออนแฮนด์ ทำการมอบใบงานและใบความรู้แกนักเรียน ในช่วงโรคโควิด-19 ระบาด