โรงเรียนวัดสนามแย้ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดสนามแย้ ขอแจ้งหยุดการเรียนการสอน ในรูปแบบ on-site ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-hand

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนประชาวิทยาคาร เปิดเรียน แบบ On-site ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
Next post โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล แจ้งเลื่อนการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564