โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น เข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สถานศึกษาอำเภอท่ามะกา นำโดย นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางผกาพันธ์ สันติวงษ์, นายสันตพงษ์ สันตวงษ์ และนายกฤษณะ บัวคลี่ เจ้าหน้าที่ของ สสอ.ท่ามะกา, ทพญ.ณัฐฐา ทวีศักดิ์ ทันตแพทย์โรงพยาบาลมะการักษ์, นายสุทธิศักดิ์ กองพันธุ ผอ.รพ.สต.หนองลาน, นายปกรณ์ บุญญะฐ์ แพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองลาน, และนางสาวศศิพร ศรีแก้ว ผู้รับผิดชอบงานอนามัย สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้ออกประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

You may also like...

ใส่ความเห็น