โรงเรียนวัดเขารักษ์ “จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เรื่องแนวทางการจัดการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายบรรพต ท่าน้ำตื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารักษ์พร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเรื่องแนวทางการจัดการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนจึงของดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on site โดยจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ที่เน้นความปลอดภัยของนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปและจะเปิดเรียนในรูปแบบ on site อีกครั้ง ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

You may also like...

ใส่ความเห็น