โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลลูกแก เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลลูกแก เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูดปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากเดิมเป็นแบบ On-Site มาเป็นแบบ On-hand
Next post โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน จัดกิจกรรมฮูล่าฮูปต่อต้านยาเสพติด โครงการโรงเรียนสีขาว