โรงเรียนวัดคร้อพนันจัดประเมินครูผู้ช่วย

1 กรกฏาคม 2564 ประเมินครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดคร้อพนัน เพื่อพัฒนาให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหน่งที่ ก.ค.ศ. กําหนด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดีต่อไป

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านหนองจอก ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนแบบ On-Site จากเดิมวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้รับการสนับสนุนการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคจากเทศบาล