เมื่อวันที่ 2 ก.ค.64 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพนมทวนได้เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคให้กับทางโรงเรียนวัดบ้านทวน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด​เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ใส่ความเห็น