โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข รับของบริจาคของจากวัดเขาตะแบง

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข ได้รับความอนุเคราะห์จากจากวัดเขาตะแบง อำเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้บรจาคสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะค่อนข้างยากจน จำนวน 13 คน ทางโรงเรียนบ้านหนองเจริญสุขมีความยินดีในน้ำใจและขอบพระคุณเจ้าอาวาสและคณะผู้มีส่วนร่วมในการบริจาคในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

You may also like...

ใส่ความเห็น