สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการยกร่างคู่มือการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นำโดยนายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นายแมน คำวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและนายศรชัย ไชยวุฒิ หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างคู่มือการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยมี ว่าที่ร่อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธาน

You may also like...

ใส่ความเห็น