โรงเรียนบ้านซ่อง ประชุมออนไลน์โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสาโรช ใจชื้น อาสาสมัครประจำพื้นที่ และคณะครูเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ  ZOOM  โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี  เป็นประธานการประชุม  ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564   เวลา 13.45 -16.30 น.

ใส่ความเห็น

Previous post สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการยกร่างคู่มือการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก นำเสนอร่างโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2564