โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบพระคุณผู้ใจดีทุกท่านที่มอบทุนการศึกษา

ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน
ขอขอบพระคุณผู้ใจดีทุกท่านที่มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน 226 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 124,500 บาท
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่าน และครอบครัวของท่านประสพแต่ความสุข ความเจริญนะคะ
ทางโรงเรียนจะทำการมอบทุนให้นักเรียนในวันไหว้ครู เมื่อเปิดเรียนได้ปกติค่ะ

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านหนองจอก จัดตั้งป้ายโรงเรียน บริเวณทางเข้าโรงเรียน (ถนนอู่ทอง-กาญจนบุรี)
Next post สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการยกร่างคู่มือการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา