โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบพระคุณผู้ใจดีทุกท่านที่มอบทุนการศึกษา

ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านทวน
ขอขอบพระคุณผู้ใจดีทุกท่านที่มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน 226 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 124,500 บาท
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่าน และครอบครัวของท่านประสพแต่ความสุข ความเจริญนะคะ
ทางโรงเรียนจะทำการมอบทุนให้นักเรียนในวันไหว้ครู เมื่อเปิดเรียนได้ปกติค่ะ

You may also like...

ใส่ความเห็น