โรงเรียนวัดเบญพาด “รายงานสรุปผลON HAND)5-10กรกฎาคม64

โรงเรียนวัดเบญพาด สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบันในรูปแบบ On Hand ในระหว่างวันที่ 5-10 กรกรฎาคม 2564

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ประกาศ เลื่อนการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site ในระหว่างวันที่ 12 – 16 ก.ค.64 เป็นรูปแบบ On Hand
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ผลการประเมินภายนอก สมศ. ระดับ ดี