ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Vegas Por”

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ได้จัดระชุมเชิงปฏิบัติการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Vegas Pro” ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น โดย ผอ. จามร วรรณากาญจน์ เป็นวิทยากร

You may also like...

ใส่ความเห็น