ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Vegas Por”

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ได้จัดระชุมเชิงปฏิบัติการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Vegas Pro” ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น โดย ผอ. จามร วรรณากาญจน์ เป็นวิทยากร

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านดอนมะขามปรับขยายระยะเวลาการเรียนการสอนแบบ On-hannd
Next post โรงเรียนบ้านตลุงใต้ ประกาศเลื่อนเปิดการเรียนแบบ On-Site จากเดิมวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เลื่อนเป็น วันที่ 27 กรกฎาคม 2564