โรงเรียนวัดเบญพาด “รายงานผล On Hand” 12-17กค.64

โรงเรียนวัดเบญพาดรายการผลการจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand ในระหว่าง12-17 กรกฎาคม2564 การเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านเขากรวด ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2564
Next post ประกาศ โรงเรียนบ้านไผ่สีได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand