โรงเรียนวัดดอนชะเอมรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2564

📍การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สถานศึกษาอำเภอท่ามะกา 📑🏫🇹🇭วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สถานศึกษาอำเภอท่ามะกา นำโดย นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางผกาพันธ์ สันติวงษ์, นายสันตพงษ์ สันตวงษ์, นายกฤษณะ บัวคลี่ เจ้าหน้าที่ของ สสอ.ท่ามะกา, ทพญ.ปัญญดา ทิพยะวัฒน์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลมะการักษ์ ผู้รับผิดชอบงานอนามัย สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้ออกประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนวัดดอนชะเอม 📄🏫

You may also like...

ใส่ความเห็น