โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านสระลุมพุก มอบนมโรงเรียน พร้อมแจกใบงานให้ผู้ปกครอง และ นักเรียน ระดับขั้นอนุบาล 2 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 #เราจะสู้ไปด้วยกัน✌️✌️✌️

ใส่ความเห็น

Previous post ประกาศ!!! โรงเรียนบ้านไผ่สี ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-HAND (ต่อเนื่องจากเดิม)
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้รับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อจากเทศบาลตำบลพนมทวน