โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านสระลุมพุก มอบนมโรงเรียน พร้อมแจกใบงานให้ผู้ปกครอง และ นักเรียน ระดับขั้นอนุบาล 2 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 #เราจะสู้ไปด้วยกัน✌️✌️✌️

You may also like...

ใส่ความเห็น