โรงเรียนบ้านสระลุมพุก จัดการเรียนการสอนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

✍️การจัดการเรียนการสอนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ✍️

คณะครูโรงเรียนบ้านสระลุมพุกดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Online โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom และ google meet แบบ On Hand จัดทำเอกสาร ใบงาน แบบฝึกหัด และชุดกิจกรรมต่างๆ

You may also like...

ใส่ความเห็น