โรงเรียนวัดเบญพาด มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือCovid-19

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดเบญพาด มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเบญพาด

ครูประจำชั้นและฝ่ายอำนวยการดำเนินการมอบถุงยังชีพ พร้อมด้วยเงิน 1,000 บาท จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้นักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในการเยียวยานักเรียนติดเชื้อ COVID-19 เพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ทันในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

Previous post ออกตรวจรับครุภัณฑ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Next post โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “โครงการการประชุมสัมนาวิชาการ การวัดผลประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29