โรงเรียนบ้านไผ่สี ได้ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand ออกไปอีกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลังต่อไป

ใส่ความเห็น

Previous post การเรียนการสอนออนไลน์ Online
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด “รายงานผลการจัดการเรียนการสอน 9-13 สิงหาคม 2564