ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON-HAND ประจำสัปดาห์ ของโรงเรียนบ้านหนองจอก

โรงเรียนบ้านหนองจอก ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON-HAND ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยให้นักเรียนมารับ – ส่ง ใบงานที่โรงเรียน รับเงินค่าอาหารกลางวัน และนม ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564 โดยให้นักเรียนสลับวันกันมารับตามตารางที่โรงเรียนกำหนดให้ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

You may also like...

ใส่ความเห็น