ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ของ “นายสิขรินทร์ เครือน้อย” ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ได้ดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ของ “นายสิขรินทร์ เครือน้อย” ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 : ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายภาคภูมิ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก : ผู้อำนวยการ
3. นายกนิษฐ์ รุ่งเรือง ครูโรงเรียนวัดพังตรุ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาขาสุขศึกษา : ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองจอก
ขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นอย่างสูง🙏🏻🙏🏻

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านซ่อง ทำแบบทดสอบออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เรื่องรอบรู้วิทยาศาสตร์ special ต้อนรับสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564
Next post ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON-HAND ประจำสัปดาห์ ของโรงเรียนบ้านหนองจอก