ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ของ “นายสิงห์ สีเงิน” ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก สาขาวิชาสังคมศึกษา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ได้ดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ของ “นายสิงห์ สีเงิน” ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก สาขาวิชาสังคมศึกษา

โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 : ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายภาคภูมิ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก : ผู้อำนวยการ
3. นางนพสรวง ประเสริฐลาภ ครูโรงเรียนบ้านดอนมะขาม วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สาขาสังคมศึกษา : ข้าราชการครู

โรงเรียนบ้านหนองจอก ขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นอย่างสูง🙏🏻🙏🏻

You may also like...

ใส่ความเห็น