โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอเลื่อนการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site เป็นรูปแบบ On Hand

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านทวนเรื่อง ขอเลื่อนการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site เป็นรูปแบบ On Hand ทั้งนี้ ให้ผู้ปกครองมารับ-ส่ง ใบงานการบ้าน และรับเงินค่าอาหารกลางวัน ในวันพุธ ที่ 1 ก.ย.64 เวลา 08.30 น. – 11.30 น. จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดเบญพาด “เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตและนำเสนอสื่อวีดิทัศน์ สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ รูปแบบออนไลน์”
Next post ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ “ว.21”(รายปีการศึกษา 2563) ของครูโรงเรียนบ้านหนองจอก