โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอเลื่อนการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site เป็นรูปแบบ On Hand

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านทวนเรื่อง ขอเลื่อนการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site เป็นรูปแบบ On Hand ทั้งนี้ ให้ผู้ปกครองมารับ-ส่ง ใบงานการบ้าน และรับเงินค่าอาหารกลางวัน ในวันพุธ ที่ 1 ก.ย.64 เวลา 08.30 น. – 11.30 น. จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

You may also like...

ใส่ความเห็น