SCG บางซื่อ มอบชุดโต๊ะและเก้าอี้สำนักงานให้กับโรงเรียนบ้านห้วยลึก

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (SCG บางซื่อ) ได้มอบชุดโต๊ะและเก้าอี้สำนักงานให้กับโรงเรียนบ้านห้วยลึก จำนวน 25 ชุด เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำงานของบุคลากรในโรงเรียน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรสถานศึกษา ได้ร่วมรับและแสดงคำขอบคุณต่อบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อย่างซาบซึ้ง

You may also like...

ใส่ความเห็น