ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON-HAND ประจำสัปดาห์ ของโรงเรียนบ้านหนองจอก

โรงเรียนบ้านหนองจอก […]

โรงเรียนบ้านหนองจอก ประกาศ เรื่อง “รับเงินเยียวยา 2,000 บาท” ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

โรงเรียนบ้านหนองจอก […]

โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันศุกร์ ที่ 3 กันยา […]

โรงเรียนบ้านไผ่สี ได้ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19