ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON-HAND ประจำสัปดาห์ ของโรงเรียนบ้านหนองจอก

โรงเรียนบ้านหนองจอก ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON-HAND ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยให้นักเรียนมารับ – ส่ง ใบงานที่โรงเรียน รับเงินค่าอาหารกลางวัน ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 โดยให้นักเรียนสลับวันกันมารับตามตารางที่โรงเรียนกำหนดให้ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านหนองจอก ประกาศ เรื่อง “รับเงินเยียวยา 2,000 บาท” ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
Next post โรงเรียนบ้านไพรงามมอบเงินแก่ผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงโควิด 19 (เงินเยียวยา 2,000 บาท)