โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

👉🏻🔉วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564นำโดยนายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ได้มอบเงินอุดหนุนเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2564 รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่่ายการด้านศึกษาของประชาชน ณ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น เพื่อช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนเงิย 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครอง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว #เรียนใกล้บ้านมีคุณภาพมีคุณธรรม

You may also like...

ใส่ความเห็น