โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัล

โรงเรียนวัดบ้านทวน
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณธิดา เหล่ามาลา ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับทอง กิจกรรมการคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และเด็กหญิงวนิดา สารีวงษ์ ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศระดับทอง อันดับ 1 กิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านทราบ ให้ผู้ปกครองเข้ามารับเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด”มอบเงินโครงการให้ความช่วยเหลือฯCovid19″ 4 ก.ย.64