โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัล

โรงเรียนวัดบ้านทวน
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณธิดา เหล่ามาลา ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับทอง กิจกรรมการคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และเด็กหญิงวนิดา สารีวงษ์ ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศระดับทอง อันดับ 1 กิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

You may also like...

ใส่ความเห็น