โรงเรียนวัดบ้านทวน แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านทราบ ให้ผู้ปกครองเข้ามารับเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท

โรงเรียนวัดบ้านทวน แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านทราบ ให้ผู้ปกครองเข้ามารับเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ได้ที่โรงเรียน ในวันจันทร์ ที่ 6 ก.ย.64 เวลา 09.00 น. – 11.30 น. โดยเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมปากกาเพื่อมาเซ็นต์เอกสาร (ลดการสัมผัส)

You may also like...

ใส่ความเห็น