โรงเรียนวัดเบญพาด “คำขอบคุณ จากโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของผู้ปกครอง”

ใส่ความเห็น

Previous post วันเสาร์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2564 ทางโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด ได้ดำเนินการมอบเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบเงินให้กับนักเรียนทุกคน คนละ 2000 บาท
Next post โรงเรียนบ้านซ่อง เข้าร่วมการประชุม Online นำเสนอผลการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 2 กันยายน 2564