โรงเรียนบ้านห้วยลึกดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาทให้นักเรียน

ในวันจันทร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านห้วยลึกได้ดำเนินการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยจ่ายให้นักเรียนทุกคน คนละ 2,000 บาท เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนและผู้ปกครองต่อสู้ให้ผ่านพ้นกับวิกฤตต่อไปได้

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดเขารักษ์ มอบเงิน 2,000 บาทตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Next post โรงเรียนบ้านหนองจอก มอบเงินเยียวยา 2,000 บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19