โรงเรียนบ้านห้วยลึกดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาทให้นักเรียน

ในวันจันทร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านห้วยลึกได้ดำเนินการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยจ่ายให้นักเรียนทุกคน คนละ 2,000 บาท เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนและผู้ปกครองต่อสู้ให้ผ่านพ้นกับวิกฤตต่อไปได้

You may also like...

ใส่ความเห็น