โรงเรียนบ้านกระเจา มอบเงินเยียวยา 2000 บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

You may also like...

ใส่ความเห็น