โรงเรียนบ้านกระเจา มอบเงินเยียวยา 2000 บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน แจ้งจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ปีการศึกษา 2564
Next post โรงเรียนบ้านซ่อง เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษา 3 จังหวัด ในการดูแลของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 9.00-15.00 น.