โรงเรียนบ้านซ่อง เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษา 3 จังหวัด ในการดูแลของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 9.00-15.00 น.

You may also like...

ใส่ความเห็น