โรงเรียนวัดบ้านทวนได้ให้ผู้ปกครองนักเรียน เข้ามารับ-ส่งใบงานการบ้าน รับเงินค่าอาหารกลางวัน และรับนมกล่อง

โรงเรียนวัดบ้านทวนได้ให้ผู้ปกครองนักเรียน เข้ามารับ-ส่งใบงานการบ้าน รับเงินค่าอาหารกลางวัน และรับนมกล่อง ในช่วงที่จัดการเรียนการสอนแบบ On Hand (13 ก.ย.64)

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน รายงานผลการจัดการเรียนการสอน (ระหว่างวันที่ 2 – 31 ส.ค.64)
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวนประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา