โรงเรียนวัดเขารักษ์ มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

วัน พุธ ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 นายบรรพต ท่าน้ำตื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารักษ์ ได้มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ให้กับนักเรียน จำนวน 45 คน โดยแบ่งช่วงระยะเวลาในการเดินทางมารับทุน เวลา 10.00 น. และ 11.00 น. นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

You may also like...

ใส่ความเห็น