โรงเรียนวัดบ้านทวน รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

โรงเรียนวัดบ้านทวน รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระหว่างวันที่ 1 – 10 ก.ย.64

ใส่ความเห็น

Previous post วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ ได้ดำเนินการออกตรวจรับครุภัณฑ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียนDLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอเลื่อนการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site เป็นรูปแบบ On Hand