การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2564 “ผอ.ภาคภูมิ ศรีทอง” โรงเรียนบ้านหนองจอก

การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอารัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และบุคลากร ร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ซึ่งครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 “ผอ.ภาคภูมิ ศรีทอง” โรงเรียนบ้านหนองจอก

You may also like...

ใส่ความเห็น