โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

🙏โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ขอขอบพระคุณ🙏💵 มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายละ 1,000บาท ครั้งที่ 2 😷🧤วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 11.00น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษา ได้เดินทางไปมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายละ 1,000บาท ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นเงินจากกองทุนโครงการสร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท 🏡🌤 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

You may also like...

ใส่ความเห็น