การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 6/2564

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 6/2564 ผ่านช่องทางการประชุม Google Meet ครั้งที่ 14/2564

You may also like...

ใส่ความเห็น