โรงเรียนวัดเขารักษ์และผู้ปกครองร่วมกันพานักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ.โรงพยาบาลห้วยกระเจา

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 นายบรรพต ท่าน้ำตื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารักษ์ คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน นำนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี จำนวน 55 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ณโรงพยาบาลห้วยกระเจา โดยการดำเนินการเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย

ใส่ความเห็น

Previous post การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 6/2564
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุกได้รับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ระดับ 3 ดาว ตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับเขตตรวจราชการที่ 3🌟🌟🌟