โรงเรียนวัดเขารักษ์และผู้ปกครองร่วมกันพานักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ.โรงพยาบาลห้วยกระเจา

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 นายบรรพต ท่าน้ำตื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารักษ์ คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน นำนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี จำนวน 55 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ณโรงพยาบาลห้วยกระเจา โดยการดำเนินการเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย

You may also like...

ใส่ความเห็น