โรงเรียนวัดเบญพาด “รายงานผลการจัดการเรียนการสอน 27 กันยายน – 2 ตุลาคม 64”

<iframe style="width:550px;height:350px" src="https://online.anyflip.com/pfywp/zwwp/index.html"  seamless="seamless" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" ></iframe>

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดเบญพาด “รายงานผลการจัดการเรียนการสอน 20-25 กันยายน64”
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด ประกาศ เรื่อง การปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ และเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔