วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.30 น ประชุมสรุปหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วPA
14
- ตุลาคม
2021
Posted By : ศุภวิชญ์ นกดำ
วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.30 น ประชุมสรุปหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วPA

ใส่ความเห็น